KONTAKT

Omladinsko udruženje Semizovac – Svrake “Aktiva 2014”

aktiva

Adresa  Nova cesta br. 1, 71321 Semizovac, BiH
Telefon 062/790-558 i 062/682-450
E-mail [email protected]
Broj transakcijskog računa 1541602005159495 INTESA SANPAOLO Bank d.d.
ID broj 4201981170008